API-dokumentasjon

NVDB API Skriv versjon 3

NVDB API Skriv versjon 3 er utviklet som en del av regionreformen under prosjektet Nytt Nasjonalt Referansessystem. Hovedmålet med versjon 3 er å kunne ta i mot endringer i vegnettet, men denne funksjonaliteten er forbeholdt klienter som redigerer vegnett. Versjon 3 representerer også en vesentlig oppgradering av behandlingsmotoren i APIet og inneholder en god del forbedringer både funksjonelt og under panseret. Versjon 2 vil fremdeles fungere som før frem til 1.8.2021, men versjon 2 benytter nå bak fasaden den samme prosesseringspipeline som V3, slik at også V2-brukere får gleden av den nye motoren.

Nytt i V3

Skjemaet for endringssett har nå en ny og utvidet struktur. Ny XSD er tilgjengelig her. Endringene omfatter både navngivning, struktur og nye elementer.

Strukturendringer

Nye elementer i V3