API-dokumentasjon

Endringssett

Et endringssett er en liste med vegobjekter som skal registreres, oppdateres, korrigeres eller slettes i NVDB.

Valider et endringssett

Gjør det mulig å kontrollere innholdet i et endringssett uten å måtte registrere det og deretter starte behandling. Det gjøres bare validering mot datakatalogen. Kontroll av sammenhengregler og annen mer kompleks validering utføres ikke. Denne ressursen gir synkron respons og gjøre ingen endringer i NVDB.

Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/validator

Forespørsel

Parametre

Navn Type Beskrivelse
skipLocation Boolean Angir om stedfesting (lokasjon) skal valideres
skipAssociations Boolean Angir om assosiasjoner skal valideres
useObjectList Boolean Gjør validering mot objektlista i stedet for datakatalogen.

Hode

Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir hvilken media-type kroppen er. application/json eller application/xml.  
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. {Content-Type} benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Kropp Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/validator HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon
<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2" effektDato="2014-02-26" datakatalogversjon="2.01">
 <registrer>
  <vegObjekter>
   <vegObjekt typeId="581" tempId="-1">
    <egenskaper>
     <egenskap typeId="5225">
      <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
     </egenskap>
     ...
    <lokasjon>
     <punkt lenkeId="1125766" posisjon="0.3"/>
    </lokasjon>
   </vegObjekt>
  </vegObjekter>
 </registrer>
</endringssett>

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<status xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <mottatt>2015-02-26T12:05:24.854</mottatt>
  <fremdrift>AVVIST</fremdrift>
  <avvistårsak>VALIDERINGSFEIL</avvistårsak>
  <resultat>
    <vegObjekter>
      <vegObjekt tempId="-1"/>
        <feil>
          <feil kode="UKJENT_EGENSKAPSTYPE">
            <melding>Egenskapstypen 0 finnes ikke i datakatalogen</melding>
            <referanse>http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog/581</referanse>
            <egenskapTypeId>0</egenskapTypeId>
          </feil>
        </feil>
      </vegObjekt>
    </vegObjekter>
    <feil/>
    <advarsel/>
  </resultat>
  <eier>krimyr</eier>
</status>

Registrer et endringssett

Etter at endringssettet er registrert må start-URI benyttes for å starte behandling. Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett

Forespørsel

Hode

Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir hvilken media-type kroppen er. application/json eller application/xml.
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. {Content-Type} benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
x-nvdb-dryrun Boolean Angir om dette er en prøvekjøring (gjør ingen endringer i NVDB) av et endringssett.
x-nvdb-delay Integer Benyttes for å simulere at behandlingen av et endringssett tar lang tid. Angis i antall sekunder.

Kropp Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon


<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2" effektDato="2014-02-26" datakatalogversjon="2.01">
 <registrer>
  <vegObjekter>
   <vegObjekt typeId="581" tempId="-1">
    <egenskaper>
     <egenskap typeId="5225">
      <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
     </egenskap>
     ...
    <lokasjon>
     <punkt lenkeId="1125766" posisjon="0.3"/>
    </lokasjon>
   </vegObjekt>
  </vegObjekter>
 </registrer>
</endringssett>

Svar Hode

Navn Type Beskrivelse
Location URI Angir hvor en kan lese ressursen.

Kropp Eksempel

HTTP/1.1 201 Created
Location: http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <ressurs rel="self"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
  <ressurs rel="start"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/start"/>
  <ressurs rel="kanseller"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/kanseller"/>
  <ressurs rel="status"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
  <ressurs rel="fremdrift"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift"/>
</ressurser>

##Start behandling av endringssett Behandling av endringssettet starter straks en utførerprosess blir ledig. Bruk fremdrift-URIen til å monitorere behandlingens forløp og status-URI for å hente resultatet når behandlingen har stanset. Mønster POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/{endringssettId}/start

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. application/json benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/start HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <ressurs rel="self"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
  <ressurs rel="status"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
  <ressurs rel="fremdrift"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift"/>
</ressurser>

##Kanseller behandling av et endringssett Kansellering kan ikke gjøres når behandling er startet. Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/{endringssettId}/kanseller

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. application/json benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/kanseller HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <ressurs rel="self"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
  <ressurs rel="status"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
</ressurser>

##Restart behandling av et endringssett Brukes for å starte ny behandling av et endringssett som har VENTER-status. Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/{endringssettId}/restart

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. application/json benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/restart HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <ressurs rel="self"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
  <ressurs rel="status"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
  <ressurs rel="fremdrift"
       src="http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift"/>
</ressurser>

##Se fremdrift for et endringssett Gir kortfattet informasjon om fremdriften av behandlingen av et endringssett. Brukes til hyppig monitorering av et endringssett der behandling er startet. Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/{endringssettId}/fremdrift

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. application/json benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Eksempel

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<fremdrift xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">UTFØRT</fremdrift>

##Se status for et endringssett Gir detaljert informasjon om behandlingstatus for et endringssett. Brukes primært når behandling er sluttført eller har kommet i VENTER-status. Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/{endringssettId}/status

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. application/json benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Eksempel

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<status xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <mottatt>2015-02-26T12:05:24.854</mottatt>
  <fremdrift>UTFØRT</fremdrift>
  <resultat>
    <vegObjekter>
      <vegObjekt tempId="-1" nvdbId="123456"/>
    </vegObjekter>
    <feil/>
    <advarsel/>
  </resultat>
  <eier>krimyr</eier>
</status>

##Se endringssett Henter ut innholdet i et registrert endringssett. Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/{endringssettId}

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. application/json benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Eksempel

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037 HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2" effektDato="2015-02-26"
   datakatalogversjon="2.01">
  <id>314957b6-061f-4f44-b052-296f3117ced3</id>
  <registrer>
    <vegObjekter>
      <vegObjekt typeId="581" tempId="-1">
        <egenskaper>
          <egenskap typeId="5225">
            <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
          </egenskap>
          ...
        </egenskaper>
        <assosiasjoner/>
        <lokasjon>
          <punkt lenkeId="1125766" posisjon="0.3" retning="MED"/>
        </lokasjon>
      </vegObjekt>
    </vegObjekter>
  </registrer>
  <oppdater>
    ...
  </oppdater>
  <korriger>
    ...
  </korriger>
  <slett>
    ...
  </slett>
  <delvisOppdater>
    ...
  </delvisOppdater>
  <delvisKorriger>
    ...
  </delvisKorriger>
  <status>
    ...
  </status>
</endringssett>

##Se alle endringssett Henter ut en liste av registrerte endringssett, sortert på registreringstidspunkt. Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett

Forespørsel Parametere

Navn Type Beskrivelse
max Long Maksimum antall endringssett i svaret.
skip Long Hopp over de {skip} første endringssettene.
reverse Boolean Les fra bunnen.
fra Long Les kun endringssett innenfor et tidsrom. Angir tidsrommets begynnelse. Angis i antall millisekunder fra 1. januar 1970
til Long Les kun endringssett innenfor et tidsrom. Angir tidsrommets slutt. Angis i antall millisekunder fra 1. januar 1970
status Status Les kun endringssett med gitt {status}.
årsak VenteÅrsak eller AvvistÅrsak Les kun endringssett som er stanset eller venter med gitt {årsak}.

Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. application/json benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
x-client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.

Eksempel

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett?max=1 HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
X-Client: MinKlientApplikasjon

Svar Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssettliste xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2" totalt="2">
  <endringssett>
    <endringssett effektDato="2015-02-26" datakatalogversjon="2.01">
      <id>63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037</id>
      <registrer>
        ...
      </registrer>
      <oppdater>
        ...
      </oppdater>
      <korriger>
        ...
      </korriger>
      <slett>
        ...
      </slett>
      <delvisOppdater>
        ...
      </delvisOppdater>
      <delvisKorriger>
        ...
      </delvisKorriger>
      <status>
        ...
      </status>
    </endringssett>
  </endringssett>
</endringssettliste>