API-dokumentasjon

Konvertering

Konverter SOSI-GeoJSON til endringssett

Det er følgende begrensninger:

Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/konverter/sosiGeoJson

Forespørsel

Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. {Content-Type} benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Content-Type MediaType application/json

Kropp Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/konverter/sosiGeoJson HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json


{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "id": 1,
   "properties": {
    "objekttypenavn": "Skiltpunkt_95",
    "PTEMA": "0999",
    "datafangstdato": "2013-11-26T23:00:00.000Z",
    "kvalitet": {
     "målemetode": 96,
     "nøyaktighet": 5,
     "synbarhet": 0,
     "målemetodeHøyde": 96,
     "nøyaktighetHøyde": 5
    },
    "AvstandFraDekkekant_1884": "0,30",
    "Oppsettingsutstyr_1876": "2868",
    "AntallOppsettingsutstyr_1877": "1",
    "Fundamentering_1671": "2435"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     10.391780132804493,
     63.430602994329256
    ]
   }
  }
 ],
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "EPSG:4326"
  }
 }
}

Svar Hode

Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir hvilken media-type kroppen er. application/json eller application/xml.

Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json


{
 "registrer": {
  "vegObjekter": [
   {
    "typeId": 95,
    "tempId": "1",
    "egenskaper": [
     {
      "typeId": 1884,
      "verdi": ["0.30"]
     },
     {
      "typeId": 1876,
      "enum": [2868]
     },
     {
      "typeId": 1877,
      "verdi": ["1"]
     },
     {
      "typeId": 1671,
      "enum": [2435]
     },
     {
      "typeId": 4794,
      "verdi": ["srid=4326;datafangstdato=2013-11-26;målemetode=96;målemetodeHøyde=96;nøyaktighet=5;nøyaktighetHøyde=5;synbarhet=0;temakode=999;POINT(10.391780132804493 63.430602994329256)"]
     }
    ]
   }
  ]
 },
 "datakatalogversjon": "2.01",
 "effektDato": "2015-02-26"
}

Konverter SOSI-NVDB til endringssett

Det er følgende begrensninger:

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/konverter/sosi

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir på hvilken media-type en ønsker svar. application/json eller application/xml. {Content-Type} benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Content-Type MediaType text/plain

Kropp Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/konverter/sosi HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: text/plain


.HODE
..TEGNSETT ISO8859-1
..SOSI-VERSJON 8.1
..DATAKATALOGVERSJON 2.01
..SOSI-NIVÅ 1
..TRANSPAR
...KOORDSYS 23
...ORIGO-NØ 7034310 569351
...ENHET 0.010
...VERT-DATUM NN54
..OMRÅDE
...MIN-NØ 7034310 569351
...MAX-NØ 7034406 569492
..EIER "Entreprenøren AS"
..PRODUSENT "Ola Nordmann"
.PUNKT 1:
..OBJTYPE Skiltplate_96
..PTEMA 0999
..DATAFANGSTDATO 20131127
..KVALITET 96 5 0 96 5
..SkiltnummerHB-050_5530 7691
..Ansiktsside_1894 2714
..Størrelse_1970 4132
..Skiltform_1892 2855
..Belysning_1879 3476
..Folieklasse_1921 2849
..Klappskilt_8828 11739
..NØH
2980 11668 995
.PUNKT 2:
..OBJTYPE Skiltplate_96
..PTEMA 0999
..DATAFANGSTDATO 20131127
..KVALITET 96 5 0 96 5
..SkiltnummerHB-050_5530 7691
..Ansiktsside_1894 2717
..Størrelse_1970 4132
..Skiltform_1892 2855
..Belysning_1879 3476
..Folieklasse_1921 2849
..Klappskilt_8828 11739
..NØH
9040 10967 928
.SLUTT

Svar Hode

Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir hvilken media-type kroppen er. application/json eller application/xml.

Kropp Eksempel

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json


{
 "registrer": {
  "vegObjekter": [
   {
    "typeId": 95,
    "tempId": "1",
    "egenskaper": [
     {
      "typeId": 1884,
      "verdi": ["0.30"]
     },
     {
      "typeId": 1876,
      "enum": [2868]
     },
     {
      "typeId": 1877,
      "verdi": ["1"]
     },
     {
      "typeId": 1671,
      "enum": [2435]
     },
     {
      "typeId": 4794,
      "verdi": ["datafangstdato=2013-11-27;målemetode=96;målemetodeHøyde=96;nøyaktighet=5;nøyaktighetHøyde=5;synbarhet=0;temakode=999;POINT(10.391780132804493 63.430602994329256)"]
     }
    ]
   }
  ]
 },
 "datakatalogversjon": "2.01",
 "effektDato": "2015-02-26"