API-dokumentasjon

Testcase

Testcase kan hentes programmatisk for å inkluderes i applikasjoner som vil kjøre disse.

Et testcase består av et endringssett og en liste med validatorer. Validatorer beskriver det forventede resultatet fra behandlingen av endringssettet.

Enkelte testcase er designet for å feile. For slike testcase beskriver validatorene den forventede feilmeldingen.

Elementet xmlJobb og jsonJobb brukes i stedet for endringssett for å beskrive requester som ikke er syntaktisk korrekte.

Eksempel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<testcases xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <testcase id="0" title="Gyldig vegobjekt">
    <endringssett effektDato="2013-10-29" datakatalogversjon="2.01">
      <registrer>
        <vegObjekter>
          <vegObjekt typeId="581" tempId="-1">
            <egenskaper>
              <egenskap typeId="5225">
                <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
              </egenskap>
              <egenskap typeId="9306">
                <verdi>34343</verdi>
              </egenskap>
              <egenskap typeId="9134">
                <verdi>12176</verdi>
              </egenskap>
              <egenskap typeId="8945">
                <verdi>2000</verdi>
              </egenskap>
            </egenskaper>
            <lokasjon>
              <punkt lenkeId="345" posisjon="0.3"/>
            </lokasjon>
          </vegObjekt>
        </vegObjekter>
      </registrer>
    </endringssett>
    <validation>
      <assert status="200"/>
      <assert contains="UTFØRT"/>
      <assert notcontains="ERROR"/>
    </validation>
  </testcase>

  <!-- ... -->

  <testcase id="29" title="Objekt med ugyldig stedfesting">
    <xmlJobb>
      <![CDATA[
        <endringssett effektDato="2013-10-29" datakatalogversjon="2.01" xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
          <registrer>
            <vegObjekter>
              <!-- Fartsgrense -->
              <vegObjekt typeId="105" tempId="-1">
                <egenskaper>
                  <!-- Fartsgrense 60 -->
                  <egenskap typeId="2021">
                    <verdi>2732</verdi>
                  </egenskap>
                </egenskaper>
                <lokasjon>
                  <!-- Ugyldig id-verdi -->
                  <linje lenkeId="this-should-be-a-number" fra="0.5" til="0.75"/>
                </lokasjon>
              </vegObjekt>
            </vegObjekter>
          </registrer>
        </endringssett>
      ]]>
    </xmlJobb>
    <jsonJobb>
      <![CDATA[
        {
          "registrer": {
            "vegObjekter": [
              {
                "lokasjon": {
                  "linje": {
                    "lenkeId": "this-should-be-a-number",
                    "fra": 0.5,
                    "til": 0.75
                  }
                },
                "typeId": 105,
                "tempId": "-1",
                "egenskaper": [
                  {
                    "typeId": 2021,
                    "verdi": ["2732"]
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        }
      ]]>
    </jsonJobb>
    <validation>
      <assert status="400"/>
      <assert contenttype="application/xml" contains="'this-should-be-a-number' is not a valid value for 'integer'"/>
      <assert contenttype="application/json" contains="Can not construct instance of java.lang.Long from String value 'this-should-be-a-number': not a valid Long value"/>
    </validation>
  </testcase>

  <!-- ... -->
</testcases>