API-dokumentasjon

Autentisering

Identifikasjon

Vi ber om at alle klienter identifiserer seg. Fra versjon 3 av APISKRIV er dette påkrevd. Dette gjøres med å sette header:

X-Client: NavnPåDinKlient

Autentisering

Autentisering gjøres mot Statens Vegvesen sin OpenAM løsning. En klient må først logge inn med brukernavn og passord for å skaffe seg et token. Tokenet, sammen med navn på tokenet settes så som en cookie som må settes på alle kall til APISKRIV. Token-navn er unikt for hvert miljø.

Login-request (autentiser):

curl -d "{'username': brukernavn, 'password': passord}"
 -H "Content-Type: application/json"
   https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser

Login-response:

Responsen fra login inneholder tre felt:

 1. status: True False - indikerer om login var vellykket eller ei
 2. token: selve autentiseringstokenet, tom dersom login feiler
 3. tokenname: Navn på token. Må brukes i cookie.
{ 
 "status": "True", 
 "token": "AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*",
 "tokenname": "iPlanetDirectoryProOAM"
}

Valider token

Et token varer i 6 timer (eller til klienten eksplisitt kaller logout). Klienter kan ta vare på tokenet for å slippe å autentisere før hvert kall. Klienter kan sjekke om et token fremdeles er gyldig:

curl -d "{'token':stored_token}"
 -H "Content-Type: application/json"
   https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/validate

Valider respons:

Responsen fra valider forteller om tokenet fremdeles er gyldig og hvilket brukernavn dette gjelder for:

{ 
 "valid": "True", 
 "uid": "USERNAME", 
 "realm": "/external"
}

Bruk av token

Tokennavn og token settes som en cookie på alle kall mot apiskriv. Eksempel-forespørsel, (list endringssett):

curl -H "Cookie: iPlanetDirectoryProOAM= AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*" https://www.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/rest/v2/endringssett

Logout

Et token kan eksplisitt invalideres ved å kalle logout med tokenet som payload.

curl -d "{'token':stored_token}"
 -H "Content-Type: application/json"
   https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/logout

Oversikt over påloggingsendepunkter for ulike miljø:

Miljø URL Cookie-name
UTV/STM https://www.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser iPlanetDirectoryProOAMutv
TEST/ATM https://www.test.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser iPlanetDirectoryProOAMTP
PROD https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser iPlanetDirectoryProOAM