NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

API-referanse for datarettigheter

Innhold

Hente datarettigheter for en bruker

Hente datarettigheter for en bruker

Henter datarettighetene som er tildelt en spesifikk bruker.

Mønster

GET /rest/v1/autorisasjon/{brukernavn}

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /rest/v1/autorisasjon/exttxa HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Autorisasjon.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<autorisasjon xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/authorization/v1">
 <hva>
  <vegobjekttyper>
   <vegobjekttype>95</vegobjekttype>
   <vegobjekttype>96</vegobjekttype>
   <vegobjekttype>538</vegobjekttype>
  </vegobjekttyper>
  <vegnett>NEI</vegnett>
 </hva>
 <hvor>
  <vegkategorier>
   <vegkategori>E</vegkategori>
   <vegkategori>R</vegkategori>
   <vegkategori>F</vegkategori>
  </vegkategorier>
  <typerVeg>
   <typeVeg>RUNDKJØRING</typeVeg>
   <typeVeg>ENKEL_BILVEG</typeVeg>
   <typeVeg>KANALISERT_VEG</typeVeg>
   <typeVeg>GANG_OG_SYKKELVEG</typeVeg>
   <typeVeg>RAMPE</typeVeg>
  </typerVeg>
  <kommuner/>
  <fylker>
   <fylke>18</fylke>
   <fylke>34</fylke>
   <fylke>50</fylke>
   <fylke>3</fylke>
   <fylke>38</fylke>
   <fylke>54</fylke>
   <fylke>42</fylke>
   <fylke>11</fylke>
   <fylke>30</fylke>
   <fylke>46</fylke>
   <fylke>15</fylke>
  </fylker>
 </hvor>
 <kanDeaktivereValideringsregler>NEI</kanDeaktivereValideringsregler>
</autorisasjon>