NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

API-referanse for låser

Innhold

Hente lås
Søke etter låser

Hente lås

Henter ut detaljert beskrivelse av en lås i NVDB.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/lås/{id}

Request

Parametere

Ingen.

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/lås/17900713 HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Lås.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<lås xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/lock/v1" id="17900713">
 <oppdragId>3466724</oppdragId>
 <eier>
  <brukernavn>olanor</brukernavn>
  <fulltNavn>Ola Nordmann</fulltNavn>
 </eier>
 <opprettet>2020-07-14T08:32:07Z</opprettet>
 <opphav>KLASSISK_API</opphav>
 <vegnettlås>false</vegnettlås>
 <vegobjekttyper>
  <vegobjekttype typeId="852">
   <låstype>NORMAL</låstype>
   <lokasjonrelevans>VEGLENKESEKVENS</lokasjonrelevans>
  </vegobjekttype>
  <vegobjekttype typeId="446">
   <låstype>SEKUNDÆR</låstype>
   <lokasjonrelevans>VEGLENKESEKVENS</lokasjonrelevans>
  </vegobjekttype>
 </vegobjekttyper>
 <lokasjon>
  <veglenkesekvens id="921808" fra="0.16808652" til="1.0"/>
  <veglenkesekvens id="921809" fra="0.0" til="1.0"/>
  <veglenkesekvens id="921810" fra="0.0" til="1.0"/>
 </lokasjon>
</lås>


Søke etter låser

Henter en liste av låser i NVDB som tilfredsstiller angitte søkekriterier.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/lås
  ?antall={tall}
  &start={tall}
  &sorterPå={feltnavn}
  &sorterStigende={JA/NEI}
  &eier={navn}
  &oppdragId={tall}
  &blokkererEndringssettId={id}

Request

Parametere
Navn Type Beskrivelse
antall Heltall Angir ønsket antall låser i responsen (sidestørrelse). Maksimumsverdi er 1000.
start Heltall Angir indeksverdi (1-basert) for første lås (sidestart).
sorterPå Tekst Angir sortingsnøkkel. Tillatte verdier: BRUKERNAVN og TID.
sorterStigende Boolsk Angir om låsene skal sorteres stigende.
eier Tekst Angir brukernavn til eier av ønskede låser.
oppdragId Heltall Angir id til oppdraget som ønskede låser er knyttet til.
blokkererEndringssettId UUID Angir id til endringssettet som ønskede låser blokkerer.
Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/lås?antall=1&eier=olanor HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type LåsListe.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<låsliste xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/lock/v1" antallTotalt="43">
 <lås id="17900713">
  <oppdragId>3466724</oppdragId>
  <eier>
   <brukernavn>olanor</brukernavn>
   <fulltNavn>Ola Nordmann</fulltNavn>
  </eier>
  <opprettet>2020-07-14T08:32:07Z</opprettet>
  <opphav>KLASSISK_API</opphav>
  <vegnettlås>false</vegnettlås>
  <vegobjekttyper>
   <vegobjekttype typeId="852">
    <låstype>NORMAL</låstype>
    <lokasjonrelevans>VEGLENKESEKVENS</lokasjonrelevans>
   </vegobjekttype>
   <vegobjekttype typeId="446">
    <låstype>SEKUNDÆR</låstype>
    <lokasjonrelevans>VEGLENKESEKVENS</lokasjonrelevans>
   </vegobjekttype>
  </vegobjekttyper>
  <lokasjon>
   <veglenkesekvens id="921808" fra="0.16808652" til="1.0"/>
   <veglenkesekvens id="921809" fra="0.0" til="1.0"/>
   <veglenkesekvens id="921810" fra="0.0" til="1.0"/>
  </lokasjon>
 </lås>
</låsliste>