NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Introduksjon til datarettigheter

Datarettigheter definerer hvilke vegobjekttyper (HVA) en bruker har rett til å manipulere og på hvilken del av vegnettet (HVOR) disse vegobjektene må være stedfestet for å kunne manipulere dem. Datarettigheter tildeles personlige brukere og tjenestebrukere av en API-administrator via kontrollpanelet til NVDB API Skriv. API-administratorer har automatisk alle datarettigheter.

NVDB API Skriv tilbyr et endepunkt for å hente datarettighetene en bruker er tildelt. Endepunktet kan f.eks. brukes til å avgrense handlingsrommet til brukeren i klientens GUI for å forhindre at det bygges opp et endringssett med operasjoner som vil bli avvist under behandling.