NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

API-referanse for konvertering

Innhold

Konvertere SOSI-GeoJSON til endringssett
Konvertere SOSI-NVDB til endringssett

Konvertere SOSI-GeoJSON til endringssett

Konverterer et dokument på SOSI-GeoJSON-format til endringssett.

Konverteringen har følgende egenskaper:

Mønster

POST /rest/v3/konverter/sosiGeoJson

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. Content-Type benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Content-Type MediaType Må være application/json
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Payload

Dokument på SOSI-GeoJSON-format

Eksempel
POST /rest/v3/konverter/sosiGeoJson HTTP/1.1
Accept: application/xml
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "id": 1,
   "properties": {
    "objekttypenavn": "Skiltpunkt_95",
    "PTEMA": "0999",
    "datafangstdato": "2013-11-26T23:00:00.000Z",
    "kvalitet": {
     "målemetode": 96,
     "nøyaktighet": 5,
     "synbarhet": 0,
     "målemetodeHøyde": 96,
     "nøyaktighetHøyde": 5
    },
    "AvstandFraDekkekant_1884": "0,30",
    "Oppsettingsutstyr_1876": "2868",
    "AntallOppsettingsutstyr_1877": "1",
    "Fundamentering_1671": "2435"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     10.391780132804493,
     63.430602994329256
    ]
   }
  }
 ],
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "EPSG:4326"
  }
 }
}

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payloaden: application/json eller application/xml.
Payload

Entitet av type Endringssett.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <registrer>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt typeId="95" tempId="1">
    <egenskaper>
     <egenskap typeId="1884">
      <verdi>0.30</verdi>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1876">
      <enum>2868</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1877">
      <verdi>1</verdi>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1671">
      <enum>2435</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="4794">
      <geometri>
       <srid>4326</srid>
       <wkt>POINT(10.391780132804493 63.430602994329256)</wkt>
       <datafangstdato>2013-11-26</datafangstdato>
       <temakode>999</temakode>
       <kvalitet>
        <målemetode>96</målemetode>
        <målemetodeHøyde>96</målemetodeHøyde>
        <nøyaktighet>5</nøyaktighet>
        <nøyaktighetHøyde>5</nøyaktighetHøyde>
        <synbarhet>0</synbarhet>
       </kvalitet>
      </geometri>
     </egenskap>
    </egenskaper>
    <gyldighetsperiode>
     <startdato>2020-06-08</startdato>
    </gyldighetsperiode>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </registrer>
 <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon>
</endringssett>


Konvertere SOSI-NVDB til endringssett

Konverterer et dokument på SOSI-NVDB-format til endringssett.

Konverteringen har følgende egenskaper:

Mønster

POST /rest/v3/konverter/sosi

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Content-Type MediaType Må være text/plain
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Payload

Dokument på SOSI-NVDB-format

Eksempel
POST /rest/v3/konverter/sosi HTTP/1.1
Accept: application/xml
Content-Type: text/plain
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

.HODE
..TEGNSETT UTF-8
..SOSI-VERSJON 8.1
..DATAKATALOGVERSJON 2.01
..SOSI-NIVÅ 1
..TRANSPAR
...KOORDSYS 23
...ORIGO-NØ 7034310 569351
...ENHET 0.010
...VERT-DATUM NN2000
..OMRÅDE
...MIN-NØ 7034310 569351
...MAX-NØ 7034406 569492
..EIER "Entreprenøren AS"
..PRODUSENT "Ola Nordmann"
.PUNKT 1:
..OBJTYPE Skiltplate_96
..PTEMA 0999
..DATAFANGSTDATO 20131127
..KVALITET 96 5 0 96 5
..SkiltnummerHB-050_5530 7691
..Ansiktsside_1894 2714
..Størrelse_1970 4132
..Skiltform_1892 2855
..Belysning_1879 3476
..Folieklasse_1921 2849
..Klappskilt_8828 11739
..NØH
2980 11668 995
.SLUTT

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payloaden: application/json eller application/xml.
Payload

Entitet av type Endringssett.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <registrer>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt typeId="96" tempId="PUNKT_1_16">
    <egenskaper>
     <egenskap typeId="5530">
      <enum>7691</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1894">
      <enum>2714</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1970">
      <enum>4132</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1892">
      <enum>2855</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1879">
      <enum>3476</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="1921">
      <enum>2849</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="8828">
      <enum>11739</enum>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="4795">
      <geometri>
       <srid>5973</srid>
       <wkt>POINT(7034339.8 569467.68 9.95)</wkt>
       <datafangstdato>2013-11-27</datafangstdato>
       <temakode>999</temakode>
       <kvalitet>
        <målemetode>96</målemetode>
        <målemetodeHøyde>96</målemetodeHøyde>
        <nøyaktighet>5</nøyaktighet>
        <nøyaktighetHøyde>5</nøyaktighetHøyde>
        <synbarhet>0</synbarhet>
       </kvalitet>
      </geometri>
     </egenskap>
    </egenskaper>
    <gyldighetsperiode>
     <startdato>2020-05-29</startdato>
    </gyldighetsperiode>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </registrer>
 <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon>
</endringssett>