NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

API-referanse for binære objekter

Innhold

Laste opp binærdata
Laste opp binærdata fra nettside
Laste ned binærdata

Laste opp binærdata

Laster opp et binært objekt og responderer med en id som deretter kan brukes som referanse i et endringssett.

Mønster

POST /rest/v3/binaer

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload, f.eks. image/png
Content-Disposition Tekst Hvis en ønsker å angi et filnavn for egen referanse, f.eks. filename=”N808080-1.png”
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Payload

Binærdata.

Eksempel
POST /rest/v3/binaer HTTP/1.1
Content-Type: image/png
Content-Disposition: filename="N808080-1.png"
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

.PNG........IHDR.............:~.U....IDATx.cj.......U.o....IEND.B`.

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Location URI Angir hvor binærobjektet kan hentes.
Payload

UUID for det registrerte binærobjektet formatert som JSON-streng.

Eksempel
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Location: https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/binaer/12d57307-8ba8-4866-8373-153768cfbd09

"12d57307-8ba8-4866-8373-153768cfbd09"


Laste opp binærdata fra nettside

Et binært objekt kan lastes opp via filopplasting fra en nettside med følgende HTML-fragment:

<form method="post" action="/rest/v3/binaer" enctype="multipart/form-data">
  <!-- Viktig: name="content" -->
  <input type="file" name="content"/>
  <input type="submit"/>
</form>


Laste ned binærdata

Tillater nedlasting av tidligere opplastede binærdata.

Mønster

GET /rest/v3/binaer/{id}

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /rest/v3/binaer/12d57307-8ba8-4866-8373-153768cfbd09 HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Samme verdi som angitt ved opplasting.
Content-Disposition Tekst Samme verdi som angitt ved opplasting.
Payload

Binærdata.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Disposition: filename="N808080-1.png"

.PNG........IHDR.............:~.U....IDATx.cj.......U.o....IEND.B`.