NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

API-referanse for binære objekter

Innhold

Laste opp binærdata
Laste opp binærdata fra nettside
Laste ned binærdata

Laste opp binærdata

Laster opp et binært objekt og responderer med en id som deretter kan brukes som referanse i et endringssett.

Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v3/binaer

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload, f.eks. image/png
Content-Disposition Tekst Hvis en ønsker å angi et filnavn for egen referanse, f.eks. filename=”N808080-1.png”
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
Payload

Binærdata.

Eksempel
POST /nvdb/apiskriv/rest/v3/binaer HTTP/1.1
Content-Type: image/png
Content-Disposition: filename="N808080-1.png"
Cookie: iPlanetDirectoryOAM=AQIC5wM2LY4SfczXL0v42tkJK__EjrzGGl9PTJsJMYKuzLo
X-Client: MinKlientApplikasjon

.PNG........IHDR.............:~.U....IDATx.cj.......U.o....IEND.B`.

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Location URI Angir hvor binærobjektet kan hentes.
Payload

UUID for det registrerte binærobjektet formatert som JSON-streng.

Eksempel
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Location: https://www.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/rest/v3/binaer/12d57307-8ba8-4866-8373-153768cfbd09

"12d57307-8ba8-4866-8373-153768cfbd09"


Laste opp binærdata fra nettside

Et binært objekt kan lastes opp via filopplasting fra en nettside med følgende HTML-fragment:

<form method="post" action="/nvdb/apiskriv/rest/v3/binaer" enctype="multipart/form-data">
  <!-- Viktig: name="content" -->
  <input type="file" name="content"/>
  <input type="submit"/>
</form>


Laste ned binærdata

Tillater nedlasting av tidligere opplastede binærdata.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/binaer/{id}

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/binaer/12d57307-8ba8-4866-8373-153768cfbd09 HTTP/1.1
Cookie: iPlanetDirectoryOAM=AQIC5wM2LY4SfczXL0v42tkJK__EjrzGGl9PTJsJMYKuzLo
X-Client: MinKlientApplikasjon

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Samme verdi som angitt ved opplasting.
Content-Disposition Tekst Samme verdi som angitt ved opplasting.
Payload

Binærdata.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Disposition: filename="N808080-1.png"

.PNG........IHDR.............:~.U....IDATx.cj.......U.o....IEND.B`.