NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Introduksjon til binære objekter

Enkelte vegobjekter har egenskaper som kan inneholde store binære objekter (BLOBs) som digitale bilder, videoer o.l. På grunn av størrelsen kan imidlertid endringssett ikke ta i mot binære objekter som egenskapsverdier direkte. Binærobjektene må først lastes opp via et eget endepunkt. Opplastingen responderer med en ressursid som benyttes som egenskapsverdi i endringssettet.

Bruk av binærobjekt som egenskapsverdi

For å angi et binærobjekt som egenskapsverdi i et vegobjekt benyttes elementet <binaer>, f.eks.:

<egenskap typeId="7900">
  <binaer ressursId="e62a6896-ff48-474c-a5f3-bb5ccc45c9c9" format="image/png"/>
</egenskap>

Attributtene til <binaer> angis slik: